Veearvestid:

Tootekataloog


Veearvestid
on seadmed läbivoolanud vee mahu (m³) mõõtmiseks. Vastavalt eeldatavalt arvestit läbiva vee vooluhulkade (m³/h) väärtustele, vee puhtusele ja temperatuurile tuleb valida sobiva tüübi ja mõõduga veearvesti.
Joogivee mõõtmiseks ning sealjuures ka rahalistes arveldustes kasutatavad arvestid peavad omama mõõtevahendi tüübiheakskiitu ning mõõtevahendi korrasoleku tõenduseks on arvesti kehtiv taatlus riigi poolt volitatud taatluslaboris. Taatluste vaheline aeg (taatlusvälp) määratakse riigi poolt. Taadeldavate arvestite konstruktsioonid ja tehnilised parameetrid on normitud standardiga (EVS-EN ISO 4964) ja legaalmetrioloogiliste dokumentidega (OIML R49). 
Kõiki teisi arvesteid (tööstuslik toorvesi, reovesi) ei taadelda ning mõõtevahendi korrasoleku tõenduseks on kehtiv kalibreerimine riigi poolt akrediteeritud kalibreerimislaboris. Kalibreerimise kestvuse määrab arvesti omanik. Selliste arvestite tehnilised parameetrid ja konstruktsioon on tootja poolt vabalt valitud ja deklareeritud (need võivad vastata joogiveearvestitele esitatud nõudmistele, aga ei pruugi). 

Joogiveearvesti valikul ja soetamisel on oluline, et arvesti omaks kas:

  • MID sertifikaati - vastavus direktiivile 2004/22/EÜ VÕI 2014/32/EÜ mis tagab arvesti piiranguteta kasutamise kõikides Euroopa Liidu maades
  • OIML sertifikaati - vastavus dokumendile OIML R49, mis tagab arvesti piiranguteta kasutamise ainult sertifikaadi väljaandnud riigis. Selle dokumendi olemasolu aga võimaldab sellele arvestile lihtsamalt taotleda Eestis siseriikliku tüübikinnitust.