Seadmed ja teenused:

Tootekataloog

TEPSO LABOR OÜ labori käsutuses on neli kaasaegset automatiseeritud veemõõturite kalibreerimis- ja taatlusstendi ning samuti täiuslik termostaatide komplekt koos vajaliku etalonmõõteaparatuuriga temperatuuriandurite kontrolliks.

Labori etalonideks on:

  • veearvestite ja kulumõõturite kalibreerimisstend EP-15
  • veearvestite ja kulumõõturite kalibreerimisstend EP-80
  • TAMSON õlitermostaadid T1000, 5 tk.

Nende seadmete koosseisu kuuluvad tugietalonid (kõrgemat järku plaatina temperatuuriandur ja kaalud - 4 tk.) on kalibreeritud Eesti referentslaborites ja kindlustavad meie labori kalibreerimiste jälgitavuse rahvusvaheliste etalonideni.

Et klientide soove paremini rahuldada:

  • töötame lühikeste järjekordadega
  • korteriveearvesti taatlemine on võimalik ootetööna
  • TEPSO AS teostab vajadusel taatluseelset hooldust (seadmete puhastamine, akude vahetamine, ühenduskaablite korrastamine jne.) häälestame seadmetele uusi mõõtepiirkondi vastavalt kliendi soovile (justeerimistööd kui see on võimalik)
  • TEPSO AS remondib ka teiste laborite poolt praagitud seadmeid

TEPSO LABOR OÜ labor väljastab:

  • Vastavustõendeid
  • Taatlustunnistusi
  • Akte seadme mittekorrasoleku korral