Soojusarvestid :

Tootekataloog

KUI KÜTTESÜSTEEMI TORUSTIKUS VOOLAB VEDELIK, MIS EI OLE VESI

Sellise süsteemi (nt päikeselüte) projekteerimisel tuleb pöörata tähelepanu ka soojuskandja  (külmakindla vedeliku) valikule. Tähtis on, et valitud vedelik võimaldaks ülekantud soojusenergiat vajadusel soojusarvestiga  täpselt mõõta. Mitte iga soojusarvesti ei oska seda teha!
Firma SONTEX selgitus nende enda toodangu põhjal on leitav SIIT


 SOOJUS/JAHUTUSARVESTI SUPRERCAL 531

mõõdab täpselt ka siis kui torustik on täidetud glükooliga. Vastav reaalne glükooli kontsentratsioon on arvestusplokki sisestatav parameeter. Tootja info.


SOOJUSARVESTI keskkonnaklassid ja kaitseklassid

Loe täpsemalt siit.


SOOJUSARVESTI lubatud veapiirid

Loe täpsemalt siin.


ULTRAFLOW objektil seiskub

Probleemi põhjuseid on käsitletud siin.


Soojusarvesti paigaldamine ja taatlemine olgu soojuse müüja probleem

Eestis on olemas kaugkütteseadus, mille §15 sätestab, et võrguettevõtja paigaldab tarbijale vajalikud mõõteseadmed, seega soojusarvesti. Eestis on veel tarbijaid (nii firmasid, ühistuid kui eraisikuid), kes kunagi ise endale soojusarvestid soetasid. TEPSO soovitab neil oma lepingud ülevaadata ja vabatahtlikult loobuda oma soojusarvestist võrguettevõtja kasuks. See vabastab tarbija oma seadme taatluskohustusest (vastavalt mõõteseadusele peab seda tegema mõõtevahendi omanik), eeldatavatest remondikuludest ning seega kuludest umbes 1300kr aastas.

Kellel veel soojusarvestit ei ole, peaks selle kohest paigaldamist nõudma võrguettevõtjalt.


Liiga puhas küttevesi ei meeldi induktiivsetele kulumõõturitele.

Täpsemalt Katsete tulemused. (pdf, 60kB)


Soojusarvesti kulumõõtur paiknegu TAGASIJOOKSUL

Üllatav trend Ida-Virumaal - soojusarvesteid projekteeritakse pealevoolu-paigaldusega ettekäändel, et see paigaldusviis fikseerib küttevee leketest objektil tingitud soojuskaod! TEPSO ei ole sellega nõus.

Täpsemalt Soojusarvesti pealejooksul vs tagasijooksul? (pdf, 13kB)


Asjatundjatele võivad olla kasuks plaatina Pt100 ja Pt500 takistuse ja sellele vastava keskkonna temperatuuri tabelid.

Vaata tabeleid: Pt100 (pdf, 35kB) Pt500 (pdf, 35kB)


Vilkuv tabloo soojusarvestil COMBIMETER - kas arvesti on rikkis?

Loe selgitust lähemalt: Vilkuv tabloo (pdf, 30kB)


Miks soojusarvesti paigaldamisel pole ükskõik, millisele küttesüsteemi torule veearvesti paigaldada

Seletus on: tekib lisamõõteviga, mis sõltub...
Loe selgitust lähemalt: Veearvesti paigaldamine küttele (pdf, 100kB)
Kahjuks seni ainult vene keeles.


Kui on kahtlusi, et soojusarvesti valetab

Kontrolli aluseks on standardi EN 1464 Heatmeters alusel arvutatavad vee erientalpiad ja erimahud sõltuvalt vee temperatuurist ja rõhust.
Tuleks lugeda programmi kasutamisjuhist ja laadida programm ise.
Juhis: Juhis programmi kasutamiseks (pdf;70kB)
Programm pakitult: Soojus.zip (200kB)


Impulssjagaja ja pulsi väärtused soojusarvestis AS2000/45

Remondiinstruktsioon(vene keeles) problem6r.pdf (80 kB)


Kuidas AQUARIUS2000 kella õigeks seada

problem2.pdf (28 kB)