Dokumentatsioon :

Tootekataloog

PDF-failide vaatamiseks ja printimiseks kasutatakse Adobe firma Acrobat Reader'it, mis on vaba kasutusõigusega.
Laadi Acrobat Reader klikkides alloleval lingil:

Get Adobe Reader

KirjeldusFaili nimiMaht
TEPSO Labor OÜ akrediteerimistunnistus

TUNNISTUS1
TUNNISTUS2

 
TEPSO Labor OÜ akrediteerimisulatusTUNNISTUS1
TUNNISTUS2
 
Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kordRTL 2004, 47, 817 
UUED DOKUMENDID ALATES 30.10.2006:
KirjeldusFaili nimiMaht
EV uus mõõteseadus, alates 1.01.2019uusseadus.pdf 450kB
EV vana mõõteseadus, kehtib kuni 31.12.2018seadus.pdf47kB

Direktiiv 2014/32/EL

Mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud).

DIREKTIIV 32

muudatus

1500kB

300kB
Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. oktoobri 2006. a määrus nr 85
mootja.pdf36kB
Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määrus nr 56
margistus.pdf330kB
Direktiivi 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määrus nr 46
direktiiv.pdf 

UUS! Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded,ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad. Vastu võetud 20.09.2016 nr 57

Määrus 

Lisa