Tegevusulatus ja kvaliteet:

Tootekataloog


Alates 2007. aastast on TEPSO LABOR OÜ EVS-EN ISO/IEC 17020 alusel akrediteeritud Eesti Arediteerimiskeskuse poolt kui inspekteerimisasutus.
Akrediteerimistunnistuse lisa:  I047.

TEPSO LABOR OÜ tegevusulatuseks on:

  1. Veearvestite taatlemine
  2. Soojusarvestite ja nende koostisosade taatlemine

Taatlustegevuseks omame tegevõigust, mis on meile väljastatud järgnevaks 5 aastaks TTJA poolt oktoobris 2020. Taatluslabori tunnusnumber on M29.
Laboris on juurutatud toimiv kvaliteedijärgimise süsteem, mis on kajastatud labori kvaliteedikäsiraamatus.

Labori personali koosseisu kuuluvad:

  • tehniline juht
  • kvaliteedijuht
  • labori juhataja
  • taatlejad (2 töötajat)

Kogu labori personal on läbinud vastava koolituse ja iga töötaja omab kehtivat kutsetunnistust. Oleme edukalt osalenud võrdluskatsetes Saksa, Tsehhi, Venemaa, Läti, Leedu, Eesti ja Põhjamaade laboritega ning tõestanud seega oma kompetentsust vee- ja soojusarvestite taatlustegevuses.