MBUS veearvesti :

Tootekataloog

19.04.2015

Arvesti õige näit on alati automaatselt tagatud uut optilist tehnoloogiat kasutades. Näidu algseadistuse vajadus puudub. Arvestil ei ole ka sisemist patareid (mis tühjeneks). Reklaamileht  Video Andmeleht

kaugloetud MBus näit on alati õige firma GWF uue tehnoloogia alusel valmistatud veearvestitel.

Tagasi